Xem tất cả 9 kết quả

Benchtable là 1 sản phẩm thay thế case, chức năng tương tự case. Để show các linh kiện ra ngoài! Workshop khởi điểm từ những chiếc bench như vậy, để tôn vinh cái chất của bench thì workshop ko nhận làm khung che bụi cho benchtable. Sẽ có mẫu thiết kế cho việc che bụi trong năm 2018!